Навигация
Паспорти по квартали - гр. Сливен

         Тук може да получите пълна информация за имотите на територията на гр.Сливен и тяхната история, като са приложени различни кадастрални и устройствени планове – стар кадастър и предходни регулации от началото и средата на ХХ-ти век, действащ Кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, действащ План за застрояване и др.
 
         Пример: Имотът, за който правите справка се намира в квартал 55  по действащия План за регулация на гр.Сливен. Влизате в „Паспорти по квартали – гр.Сливен” в папка „кв.055-ЦГЧ” и получавате следната информация:  
 
216 1916g.jpg – сканиран образ на кв.216 по кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1916г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
215 1930g.jpg – сканиран образ на кв.215 по кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1930г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
kad_13 1957g.jpg – сканиран образ на картон №13 от кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1957г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
kad_14 1957g.jpg – сканиран образ на картон №14 от кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1957г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
k-n 12 PPS.jpg – сканиран образ на картон №12 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 12-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №12 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 13 PPS.jpg – сканиран образ на картон №13 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 13-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №13 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 20 PPS.jpg – сканиран образ на картон №20 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 20-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №20 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 21 PPS.jpg – сканиран образ на картон №21 от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
kv55 PUP.jpg – сканиран образ на Плана за застрояване на кв.55.

            За по-удобно ползване на Кадастралния план на подземните проводи и съоръжения на ж.к.”Дружба”, ж.к.”Сини камъни”, ж.к.”Българка”, ж.к.”Младост”,  ж.к.”Ст.Заимов”, кв.”Речица” и кв.”Дебелата кория” са приложени схеми на картоните от плана по квартали – „Shema na PPS.jpg”
Директно се визуализират в GIS цифровите Планове за застрояване на населените места, за които има изработени такива.  


кв.001-кв.Комлука
кв.002-кв.Комлука
кв.003-кв.Комлука
кв.004-кв.Комлука
кв.006-кв.Комлука
кв.007-кв.Комлука
кв.042-кв.Комлука
кв.094-кв.Комлука
кв.098-кв.Комлука
кв.101-кв.Комлука
кв.169-кв.Клуцохор
кв.170-кв.Клуцохор
кв.175-кв.Клуцохор
кв.187-кв.Клуцохор
кв.188-кв.Клуцохор
кв.205-кв.Клуцохор
кв.208-кв.Клуцохор
кв.225-кв.Клуцохор
кв.231-кв.Клуцохор
кв.234-кв.Клуцохор
кв.235-кв.Клуцохор
кв.236-кв.Клуцохор
кв.238-кв.Клуцохор
кв.239-кв.Клуцохор
кв.246-кв.Клуцохор
кв.249-кв.Клуцохор
кв.250-кв.Клуцохор
кв.253-кв.Клуцохор
кв.254-кв.Клуцохор
кв.255-кв.Клуцохор
кв.256-кв.Клуцохор
кв.257-кв.Клуцохор
кв.258-кв.Клуцохор
кв.259-кв.Клуцохор
кв.260-кв.Клуцохор
кв.261-кв.Клуцохор
кв.262-кв.Клуцохор
кв.263-кв.Клуцохор
кв.264-кв.Клуцохор
кв.265-кв.Клуцохор
кв.266-кв.Клуцохор
кв.277-кв.Клуцохор
кв.278-кв.Клуцохор
кв.279-кв.Клуцохор
кв.314-Клуцохор до кв.233
кв.351-кв.Ново село
кв.352-кв.Ново село
кв.354-кв.Ново село
кв.359-кв.Ново село
кв.510-Клуцохор
кв.512-кв.Клуцохор
кв.513 и 514-кв.Клуцохор
кв.520-кв.Комлука до кв.79
кв.521-кв.Комлука до кв.79
кв.522-кв.Комлука до кв.93
кв.523-кв.Клуцохор-алеи
кв.524-кв.Комлука до кв. 47
кв.526-сграда на НОИ
кв.650-ЦГЧ стар кв.304
кв.679-кв.Комлука за бензиностанция
кв.727-кв.Клуцохор до кв.199
кв.730-ЦГЧ до кв.281
кв.737-ЦГЧ до кв.143
кв.738-ЦГЧ до кв.143
кв. Ново село-изток(кв.2)
 
кв.Надежда,кв.Д.Груев
кв.Надежда-кв.02
кв.Надежда-кв.04
кв.Надежда-кв.05
кв.Надежда-кв.06
кв.Надежда-кв.07
кв.Надежда-кв.08
кв.Надежда-кв.09
кв.Надежда-кв.10
кв.Надежда-кв.11
кв.Надежда-кв.12
кв.Надежда-кв.13
кв.Надежда-кв.14-площад
кв.Надежда-кв.15
кв.Надежда-кв.16
кв.Надежда-кв.17
кв.Надежда-кв.18
кв.Надежда-кв.19
кв.Надежда-кв.23
кв.Надежда-кв.24
кв.Надежда-кв.25
кв.Надежда-кв.26
кв.Надежда-кв.31
кв.Надежда-кв.32
кв.Надежда-кв.35
кв.Надежда-кв.37
кв.Надежда-кв.39
кв.Надежда-кв.41
кв.Надежда-кв.42
кв.Надежда-кв.43
кв.Надежда-кв.44
кв.Надежда-кв.47 за у-ще
кв.Надежда-кв.50
кв.Надежда-кв.51
кв.Надежда-кв.53
кв.Надежда-кв.54
кв.Надежда-кв.55
кв.Надежда-кв.56
кв.Надежда-кв.57
кв.Надежда-кв.60
кв.Надежда-кв.61
кв.Надежда-кв.63